Zdravstveni turizam

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

Klinika Magdalena pruža jedinstven kontinuitet prevencije, dijagnostike, liječenja i vanbolničkog praćenja kardiovaskularnih bolesnika

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

Magdalena, klinika za kardiovaskularne bolesti, postala je jedan od vodećih regionalnih centara za liječenje kardiovaskularnih bolesti. Stručni timovi bolnice izvode sve neinvazivne i invazivne dijagnostičke zahvate, kao i perkutane te operativne intervencije, a u svome radu kontinuirano primjenjuju nove tehnologije i to s rezultatima liječenja usporedivima s onima najboljih europskih centara za liječenje srca.

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

Prvi Telekardiološki centar u Hrvatskoj

Sveučilišna bolnica za kardiovaskularne bolesti Magdalena je osnovana 16. rujna 1996. godine. Smještena je na dvije lokacije, u idiličnom krajoliku Hrvatskog zagorja, Krapinskim Toplicama, i u samom srcu Zagreba. U cilju povećanja kvalitete i dostupnosti skrbi za kardiovaskularne bolesnike, Magdalena je pokrenula i prvi Telekardiološki centar u Hrvatskoj koji omogućuje vanbolničku dijagnostiku, praćenje i olakšano liječenje još većeg broja srčanih bolesnika.

Telekardiološki pozivni centar nudi uslugu daljinskog praćenja pacijenata korištenjem ultralaganog, prijenosnog EKG uređaja koji snima i šalje visokokvalitetan EKG zapis. Pacijenti stoga mogu, u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazili, poslati svoj EKG i kontaktirati naše stručnjake koji na temelju primljenog nalaza daju konkretne preporuke.

Klinika Magdalena u središte vlastitog postojanja stavlja bolesnike i njihove potrebe. Magdalenin medicinski tim svojim predanim radom i uvođenjem novih medicinskih metoda i tehnologija u svakodnevnu praksu, osigurava najbolje rezultate uz najvišu kvalitetu i visoku sigurnost za pacijenta.

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

>> Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti

Od 1996. godine u klinici Magdalena liječeno je više od 100 000 stacionarnih pacijenata te je izvedeno više od 10 000 kardiovaskularnih operativnih zahvata i više od 20 000 perkutanih koronarnih intervencija s ugradnjom stenta. Ovo značajno iskustvo jamči minimalnu stopu komplikacija.

Najnaprednije metode

Jedan od najnaprednijih suvremenih postupaka u svijetu, TAVI (transkateterska implantacija aortalne valvule), u Hrvatskoj je prvi put izveden upravo u klinici Magdalena u siječnju 2011. godine. Za postavljanje indikacija za TAVI postupak i njegovo planiranje zadužen je kardiovaskularni tim (invazivni kardiolog, anesteziolog, kardiovaskularni kirurg). Ovaj zahvat pruža terapijsko rješenje za pacijente s teškom aortnom stenozom koji su iz određenih razloga visokorizični ili neoperabilni za klasični kirurški postupak zamjene aortalne valvule (visoka dob, komorbiditet, pacijenti kojima je ranije postavljena aortokoronarna premosnica i slično).

U 2011. primijenjena je nova tehnologija za 3D mapping (Carto3) koja omogućuje izolaciju plućne vene kod liječenja paroksizmalne fibrilacije atrija te kod ablacije fokalne atrijalne i ventrikularne tahikardije. Elektrofiziološka ispitivanja srca (EP) i radiofrekventne (RF) ablacije za različite vrste liječenja srčane aritmije provode se u klinici Magdalena još od 1998. godine.

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

Tijekom godina broj provedenih ablacija je u stalnom porastu. Ukupan broj pacijenata liječenih pomoću RF ablacije u 17 godina je dosegao gotovo 2000. Metodom RF ablacije liječe se kružne aritmije uključujući AV nodalnu tahikardiju (AVNRT), Wolf-Parkinson-White sindrom (WPW) i atrijalni flater.

>> Klinika Magdalena – vodeći regionalni centar za kardiovaskularne bolesti

Visoka stopa uspješnosti


Magdalenin kardiovaskularni tim godišnje izvodi više od 500 kardiokirurških i više od 300 vaskularnih zahvata s visokom stopom uspješnosti. Vaskularne operacije aorte, karotide i drugih periferalnih arterija imaju odlične rezultate. Razvijen je izvrstan sustav za zaštitu od bolničkih infekcija i uloženi značajni napori kako bi se potreba za perioperativnom transfuzijom krvi donatora svela na minimum. U ambulantu za kardiologiju i kardiovaskularnu kirurgiju godišnje se zaprima više od 12 000 pacijenata. To uključuje ehokardiografske preglede te kontrolne preglede nakon ugradnje elektrostimulatora srca (pacemakera).

Klinika Magdalena - vodeći centar za kardiovaskularne bolesti

Klinika Magdalena je dio Hrvatske mreže primarne perkutane koronarne intervencije, što znači da se hitne koronarne intervencije na pacijentima s akutnim infarktom miokarda obavljaju 24 sata dnevno. U Magdaleni se godišnje obavi preko 14 000 telemedicinskih kardioloških konzultacija u Pozivnom centru koji radi 24 sata na dan cijelu godinu.

Internacionalni certifikati

Tri nezavisne certifikacije: ISO9001, ISO EN 15224 i Accrediation Canada International, garancija su Magdaleninog sustavnog rada na kvaliteti i trajnog usavršavanja usluga. Veliki godišnji broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka, skraćeno trajanje hospitalizacije, dobra organizacija rada, uvođenje novih medicinskih tehnologija u svakodnevnu praksu te stalna kontrola kvalitete, garancija su vrhunske usluge za pacijenta.

www.magdalena.hr
 

Komentiraj članak:

Članak možeš komentirati ako se prijaviš preko Facebooka ili ako si registrirani korisnik prijavljen u sustav. Registriraj se ovdje. Prijavi se ovdje.