Prirodne ljepote

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Bogatstvo prirodnih ljepota u Hrvatskoj rezultiralo je stvaranjem čak 11 parkova prirode

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne i nacionalne važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. Hrvatska ima 11 parkova prirode od kojih je najveći broj, njih šest, planinskih dok su ostali otočni parkovi i predstavnici biološkog bogatstva nizinsko-poplavnih područja.

Biokovo

Park prirode Biokovo obuhvaća istoimeni planinski masiv Biokovo kojeg karakterizira krški reljef s velikim brojem špilja i jama, pri čemu valja izdvojiti jamu Amfora (-788 m) te najdublju jamu na Biokovu, jamu Mokre noge (-842 m). Među glavne osobitosti parka ubraja se velika raznolikost živog svijeta. Uz autohtone šume dalmatinskog crnog bora te šume bukve i jele, Park obuhvaća gotovo 1500 različitih vrsta biljaka među kojima se nalaze endemične i reliktne vrste kao što su biokovsko zvonce i uskolisna zečina. Fauna Biokova nije još u potpunosti istražena, ali je dom brojnim rijetkim životinjskim vrstama od kojih su neke, poput surog orla i vjetruše kliktavke, posebno zaštićene. Park obuhvaća i botanički vrt Kotišina kojeg je utemeljio dr. fra Jure Radić sa svrhom znanstvenog istraživanja i motrenja te zaštite biljnog svijeta planine.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Kopački rit

Park prirode Kopački rit poplavno je područje u Baranji na sjeveroistoku Hrvatske, smješteno između rijeka Dunav i Drave. Kopački rit jedna je od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi čiji se izgled drastično mijenja tijekom godine, ovisno o intenzitetu plavljenja. Zbog močvarnih uvjeta, Kopački je rit pogodno mjesto za život velikog broja vodozemaca, riba, ptica i sisavaca, zbog čega je južni dio Parka proglašen posebnim zoološkim rezervatom. Predstavlja najveće mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju i najvažniji ornitološki rezervat u Hrvatskoj – od 282 vrste ptica, njih 141 se redovno ili povremeno gnijezdi u Kopačkom ritu. Osim očuvane prirode i bogate flore i faune, područje Kopačkog rita obilježava i kulturno-povijesna baština kao što je dvorski lovno-rezidencijalni kompleks iz 19. stoljeća u naselju Tikveš. A kad se već u blizini, svratite i na bogati baranjski ručak.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Lonjsko polje

S površinom od 50.650 hektara, Park prirode Lonjsko polje najveće je zaštićeno močvarno područje u Republici Hrvatskoj, ali i u cijelom dunavskom porječju. Smješteno je u ravnici rijeke Save, između gradova Siska i Stare Gradiške, a zapravo ga čine tri polja - Lonjsko, Mokro i Poganovo. Uz poplavne šume hrasta lužnjaka, posebnu ljepotu krajoliku daju i slikoviti pašnjaci sa starim nastambama ispresijecani mrežom vodenih puteva. Zbog 250 zabilježenih vrsta ptica od kojih su neke i ugrožene, pojedina su područja u Parku, kao što su Krapje Đol i Rakita, zaštićena kao posebni ornitološki rezervati. U parku se nalazi i selo Čigoč u kojemu gotovo svaka kuća ima „svoje” gnijezdo roda, zbog čega je 1994. godine proglašeno „Europskim selom roda”.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Medvednica

Glavna značajka Parka prirode Medvednica su šume bukve, jele, javora, jasena i hrasta kitnjaka, a zbog blizine glavnom gradu predstavlja oazu mira i zelenila na dohvat svakom Zagrepčancu. Osim zelenila, ova planina obiluje raznolikim životinjskim svijetom te posebnostima kao što su Šumska staza 'Bliznec' za osobe s invaliditetom i uspon od 500 Horvatovih stuba. U sklopu parka nalazi se 7100 m dugi kanal špilje Veternice, jednog od hrvatskih najznačajnijih paleontoloških nalazišta. Najviši vrh Medvednice je Sljeme, visok 1033 m, na kojem se održava skijaška utrka Snježna kraljica. Na Medvednici se nalaze i dvije utvrde - Medvedgrad, sagrađen u 13. stoljeću služio je za obranu Kaptola i biskupskih posjeda, Susedgrad, sagrađen također u 13. stoljeću, poznat je po bitki koja se dogodila podno njegovih zidina tijekom Seljačke bune.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Papuk

Park prirode Papuk smjestio se u gorskim šumskim predjelima planine Papuk i zapadnog dijela Krndije. Gotovo 95% površine Parka prekriveno je šumama s bukvom kao dominantnom vrstom. Zbog jedinstvenosti i svojih neuobičajenih značajki, određeni dijelovi parka uživaju viši stupanj zaštite kao što je slučaj s geološkim spomenikom prirode Rupnica, park-šumom Jankovac ili spomenikom prirode Dva hrasta. Zahvaljujući vrijednom geološkom nasljeđu i velikoj raznolikosti stijena, minerala i fosila, Papuk je 2007. godine proglašen prvim geoparkom u Hrvatskoj čime je postao dijelom europske i svjetske asocijacije geoparkova.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Velebit

Park prirode Velebit površinom je najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj koje obuhvaća glavninu masiva planine Velebit i dolinu krške rijeke Zrmanje. Sam položaj Velebita i njegova geološka građa zaslužni su za razvoj veoma bogatog i raznolikog živog svijeta koji broji čak 78 endemskih vrsta, među kojim se ističe glasovita velebitska degenija i hrvatska sibireja. Područje Velebita značajno je i kao gnjezdilište velikog broja različitih vrsta ptica, a od sisavaca treba spomenuti vuka i smeđeg medvjeda, dvije europske zaštićene vrste. O bogatstvu biološke raznolikosti Velebita svjedoče i posebna zaštićena područja, a čak se i dva nacionalna parka, Paklenica i Sjeverni Velebit, nalaze na velebitskom području.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Učka

Park Prirode Učka obuhvaća istoimeni planinski masiv u blizini grada Rijeke, zbog čega blizina mora pogoduje specifičnoj klimi i bujnoj vegetaciji. Zbog međudjelovanja klime, geologije i reljefa, Učka je područje koje s obzirom na geografski položaj i klimu obiluje i kontinentalnim i mediteranskim vrstama. Među glavne se atrakcije Učke ubrajaju jedinstveni vapnenački reljefni oblici u predjelu Vrana i na samom vrhu Učke. Sa samog se vrha pružaju nezaboravni vidici na obližnje otoke i Opatijsku rivijeru, a doživljaj bude još posebniji dad se podno padina Učke spusti magla dok se vrhovi kupaju u suncu. Za one najodvažnije posjetitelje, povoljna zračna strujanja s vrha čine Učku odličnim ishodištem za let zmajevima.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Žumberak - Samoborsko gorje


Zaštićeno područje Parka prirode obuhvaća izdvojeno brdsko područje Žumberačkog i Samoborskog gorja smješteno nedaleko Zagreba. Posebnost Žumberka čini bogatstvo krških reljefnih oblika inače netipičnih za područje Panonske nizine. Naslovu parka prirode pridonijelo je i bogatstvo žumberačke flore i faune, gdje šume i travnjaci čine dva glavna ekosustava koje je dom i nekim zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama. U višim predjelima gorja i dalje su se zadržala slikovita sela koja naseljavaju potomci čuvenih senjskih uskoka, čuvara mora. Osim istraživanja 347 kilometara planinarskih staza, u Parku možete uživati i u jahanju, slobodnom penjanju i paraglidingu.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Telašćica

Uvala Telašćica smještena je u jugoistočnom dijelu Dugoga Otoka, okružena s 13 otoka i otočića. Duboki zaljev Telašćice jedno je od najomiljenijih skrovišta nautičara na Jadranu koji pruža siguran zaklon i za najjačih oluja. Osobitosti Parka uključuju tri temeljna fenomena, a to su uvala Telašćica kao najveću i najsigurniju prirodnu jadransku luku, zatim strmce, takozvane 'stene' Dugoga Otoka koje se uzdižu do 200 m nad morem te slano jezero Mir smješteno između zaljeva i strmih klifova koje ima ljekovita svojstva. Status zaštićenog područja Telašćica je dobila zbog iznimno vrijednih biljnih i životinjskih vrsta, geoloških i geomorfoloških fenomena te jedinstvenim zajednicama morskog dna.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Lastovsko otočje

Lastovsko otočje najmlađi je hrvatski park prirode koji broji 44 otoka, otočića i hridi vrlo razvedene obale. Upravo zbog njegove udaljenosti od kopna, do kojeg se putuje četiri sata, Lastovo predstavlja otočje s posebnim ugođajem mira i tišine te visokim stupnjem očuvanosti izvornih krajolika. Lastovo će zadovoljiti sve iskusne pomorce željne uživanja u kristalnom moru mirnih, netaknutih uvala, daleko od turističke vreve. Ako se zaputite na Lastovo, svakako posjetite neki od čuvenih lastovskih svjetionika – Glavatu, Lastovo ili Sušac – u kojima možete provesti romantične trenutke u jedinstvenom okruženju.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

Vransko jezero

Park prirode Vransko jezero najveće je prirodno jezero u Hrvatskoj nastalo ispunjavanjem krškog polja vodom, a predstavlja rijedak primjer kriptodepresije. Zbog boćatih voda, u njemu obitavaju morske i slatkovodne ribe što ga čini idealnim odredištem za ribolovce. Usto se ističe iznimnim bogatstvom ptica, osobito raznih vrsta divljih pataka i čaplja, koje je moguće promatrati s više uređenih osmatračnica. Jezero se može obići i vodenim putem što predstavlja priliku da se razgledaju močvarni dijelovi jezera inače nedostupni ili teško pristupačni.

Istražite ljepote Hrvatske - posjetite parkove prirode

  Foto: Hrvatska turistička zajednica

 

Komentiraj članak:

Članak možeš komentirati ako se prijaviš preko Facebooka ili ako si registrirani korisnik prijavljen u sustav. Registriraj se ovdje. Prijavi se ovdje.