Putovanja

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Područje turizma i putovanja izrazito je konkurentno, stoga je bitno brand već od samog početka postaviti vrlo jasno i impresivno

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Brand u turizmu treba ispričati priču, probuditi emocije, motivirati lojalnost te prije svega pokrenuti niz pozitivnih osjećaja koji će korisnika učiniti sretnim. Priča o brandu treba biti podržana atraktivnim logom, jedinstvenim i smislenim nazivom te kreativnim i pametno osmišljenim sloganom. Za cjelovitu priču o brandu jednako su zaslužna i kreativna komunikacijska strategija koju prate ciljane aktivnosti te posvećenost dugoročnoj izgradnji imidža.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Kvalitetni kreativni brief


Kada govorimo o stvaranju novog branda, postoji nekoliko aktivnosti koje treba uzeti u obzir kao misao vodilju te isto tako nekoliko pitanja koja si treba postaviti ne bismo li najkraćim putem postigli sliku o sebi kakvu želimo da i svi drugi vide. Ovo su ujedno i najbitnije informacije koje je potrebno dati branding agenciji koja će raditi na osmišljavanju imidža branda:

• Pozadina branda – Ima li brand povijest koja se može koristiti u priči o brandu? Je li brand na ikoji način već poznat? Je li brand prepoznatljiv na način kako vi to želite?
• Analiza konkurencije – Tko vam je konkurencija? Što konkurencija radi bolje od vas i u čemu ste vi bolji od nje? Koje značajke branda želite istaknuti?
• Ciljevi branda – Koja je najvažnija osobina branda, a koju želite komunicirati? Kakvu poruku o brandu želite poslati?
• Ciljna publika – Kome se želite obratiti, tj. tko je vaša ciljna grupa? Tko je vaša sekundarna ciljna grupa koju želite pridobiti? Postoje li neke posebne skupine koje želite obuhvatiti u komunikaciji branda?

Brand mora imati u vidu sveukupnu ciljnu skupinu i potrebno ga je kreirati tako da uvijek nudi veću vrijednost za isti novac u odnosu na konkurenciju. Ugled branda se prije svega temelji na kvaliteti ponude, zadovoljstvu korisnika, komunikaciji zaposlenika i društvenoj odgovornosti.

Prilikom kreiranja branda u području turizma i putovanja također treba odgovoriti na sljedeća pitanja: Koje glavne karakteristike volim kod branda? Kakav osjećaj mi pruža? Kako bih ga najbolje opisao u jednoj rečenici? Što ga razlikuje od svih ostalih brandova?

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Rođenje branda


Stvaranje branda često predstavlja najveći izazov u procesu brandinga. Na putu postavljanja branda potrebno je gledati u dva pravca: kako će brand živjeti u marketinškoj komunikaciji te kako će utjecati na primjenu kod korisnika.

Nakon što su ciljevi branda detaljno prezentirani od strane vlasnika branda te nakon što su obuhvaćeni svi aspekti kreativnog briefa, slijedi kreativno razmišljanje o priči koja će biti sastavni dio predstavljanja branda; priči koja će mu udahnuti slavni početak te na jedinstven način ispričati priču o rođenju, postojanju te u konačnici priču koja će pratiti brand kroz sve faze njegova postojanja, kao i zaokružiti njegove vrijednosti.

Svi znamo koliko je storytelling važan u suvremenom marketinškom svijetu te je upravo priča kroz koju je brand ispričan ključna prilikom njegovog postavljanja na tržištu. Važnost pričanja priča kod prodaje usluga je i mnogo veća nego što to zahtijeva proizvod koji ima svoju opipljivu vrijednost. Bez emocije i doživljaja, turistički brand teško može postići pravu vrijednost i privrženost svoje publike.

Nakon detaljne analize konkurencije i imajući na umu ciljeve branda, branding stručnjaci imaju za zadatak doći do jedinstvene ideje koja će udahnuti život brandu i ispričati njegovu priču koja se mora razlikovati od konkurencije. Dužnost vodećih turističkih brandova je savršena prilagodba dinamičnim potrebama putnika i gostiju te vješto ispunjavanje njihovog emotivnog zadovoljstva. Također, uspjeh branda mjeri se kroz njegovu konkurentnost, dinamiku i relevantnost.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Ključni dijelovi priče o brandu

Prije nego što se dobije konačni logotip branda i slogan koji će najbolje ispričati obećanje branda, branding specijalisti moraju svoju kreativnu energiju usmjeriti prema sljedećim područjima koja su isto tako ključni dijelovi priče o brandu:
• Izazov branda - kako uspješno reći svijetu tko je brand i zbog čega postoji.
• Pozicioniranje branda i priča o brandu - uspješno definiranje imidža i osobnosti branda. (Dostupan, luksuzan, avanturistički, zabavan, raskošan, prirodan, izazovan, iznenađujući, miran, opušten). Koje karakteristike najbolje opisuju brand ili kako želimo da drugi doživljavaju brand?
• Ton glasa - Kako želimo da zvuči poruka branda? Potrebno je odrediti ton koji će se koristiti u marketinškoj komunikaciji i koji će odražavati vrijednosti branda (moderno, divlji, strastveno, senzualno, mirno, konzervativno...) Uz postizanje pravog tona, korisnici će se mnogo lakše poistovjetiti s brandom i njegovim vrijednostima.

Ključna ideja branda – Treba pokazati glavne principe branda koji će brand uspješno voditi na putu u budućnost.
• Obećanje branda - Što će brand pružati svojim korisnicima? Kako će ispuniti očekivanja ciljnih skupina?
• Ključne poruke branda – Poruke koje će biti komunicirane kroz sve komunikacijske kanale.
• Psihologija boja – Potrebno je prilagoditi boju logotipa s idejom branda te ključnim porukama branda.
• Priča o nazivu branda – Naziv mora slijediti vizualne elemente, poruku branda te njegove vrijednosti. Pri odabiru imena prije svega važno je biti jedinstven i što je više moguće cjelokupnu priču branda svesti u maksimalno pet riječi.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Uloga logotipa

Logotip mora biti dojmljiv na prvi pogled. Kao opće pravilo, ako dizajner mora objašnjavati što različite komponente i boje logotipa predstavljaju, onda je prilično očito da logotip ne služi svrsi. Logotip mora biti simbol kojeg ljudi lako prepoznaju i na kojeg će se u vrlo kratkom roku lako naviknuti. Prepoznavanje osigurava utjecaj, te korištenje logotipa treba uvijek ispočetka donositi isti pozitivan osjećaj.

Bitne osobine logotipa bi trebale biti: jednostavnost, čistoća, prepoznatljiv i dojmljivost. U svijetu logotipa najbolje se je voditi onim starim dobrim pravilom “manje je više”. Izuzetan logotip je onaj koji s lakoćom prezentira suštinu priče branda i jasno komunicira ono zbog čega brand uistinu postoji. Važno je ne suditi logotip samostalno jer je primjena logotipa uvijek povezana s fotografijom i tekstom, tj. određenim vizualom reklame, izgledom web stranice, brošure i ostalih promotivnih materijala. Stoga je bitno staviti logotip u kontekst cjelokupne komunikacije.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Ključne točke slogana


Slogani su opcija, a ne nužda. Ako se primjenjuje uz logotip, njegova je uloga da daje dodatnu informaciju o brandu te predstavlja ukras i daje dodatnu snagu samom logotipu. No, ako sami slogan nema nikakvo konkretno značenje već se koristi neka šablonska marketinška fraza, onda ga je bolje niti ne primjenjivati.

Ponekad se različiti slogani mogu koristiti za različite marketinške kampanje na različitim tržištima, a opet da svaka od njih prenosi jednake vrijednosti branda. No, samo je logotip bitna konstanta koja ne ovisi o sloganu. Slogan je prije svega kratka fraza koja na najbolji način prenosi obećanje branda u svega nekoliko kratkih i nezaboravnih riječi. Slogan odražava ono što svaki putnik želi od svojeg sljedećeg odmora. On mora probuditi osjećaje i potaknuti osobu da odmah rezervira svoj odmor odnosno doživljaj.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Komunikacijski izazov i komunikacijska strategija


Tko je vaš idealan klijent? Gdje ćete pronaći svog idealnog klijenta? Koja su očekivanja vašeg klijenta? Integracija branda u marketinške aktivnosti znači jasno komunicirati strateške poruke koje želimo da dođu do ciljne skupine. Strateška poruka se temelji na vrijednosti branda. Vrijednost branda sa strateškim porukama treba se koristiti u svim marketinškim aktivnostima, bez obzira koliko je ta aktivnost mala. Važno je imati utjecaj kroz koji god komunikacijski kanal se čujete ili vidite i uvijek razmišljati što dalje i što šire je moguće.

Pokušajte biti drugačiji od svoje konkurencije i uvijek uložite vrijeme u istraživanje navika vaših ciljnih skupina te njihovo ponašanje prilikom procesa odlučivanja o odmoru i putovanju. Sve dok nemate jasno definirani imidž branda teško ćete uistinu ići naprijed, tako čak i savršeno dizajnirana web stranica neće biti dovoljna da ima stvarni efekt na prodaju. S druge strane, oni koji jasno komuniciraju svoj brand imidž obično šalju i dobru poruku što nude i po čemu su posebni te samim time lakše zadobivaju pažnju ciljne publike te postaju lako pristupačni svom klijentu. Dobro definirani brand obuhvaća konkretnu i jasnu priču o tvrtki te ističe jedinstvene točke prodaje. Ujedno kroz svoj logotip i slogan te dobro definirane web stranice i brošure stvara jasnu sliku svoje ponude.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Komunikacijska strategija uvijek treba slijediti nekoliko jednostavnih pravila:

• Jasno definiranje proizvoda i usluga
• Vizualna snaga i kreativnost
• Veliki stupanj privlačnosti
• Informativnost, ali i zanimljivost
• Jasnoća sadržaja te konkretne poruke cijena i posebnih ponuda.
• Jasan poziv na akciju

Branding agencije mogu razviti priču o brandu i odlično definirati sve bitne značajke branda, no u konačnici to je sve teorija koja se na pregledan način postavlja u knjizi standarda. Ova teorija ideje, vizuala, osobnosti, bitnosti i vrijednosti branda u konačnici nema dovoljnu snagu ako nije kvalitetno popraćena u praksi. To zahtijeva jasno razumijevanje branda od strane brand menadžera i partnera branda čija je uloga prenijeti uzbuđenje i privlačnost branda prema potencijalnim korisnicima.

Brendiranje u turizmu - brand treba ispričati priču i izazvati pozitivne osjećaje

Kao i uvijek, važna je posvećenost i kreativnost prilikom osmišljavanja marketinške strategije i PR aktivnosti koje će na najbolji način prenositi vrijednosti branda. Primjena vrijednosti branda u marketinškoj komunikaciji je važna, no još je važnije stvarno iskustvo korisnika usluge kada dođe u priliku svjedočiti uživo samim vrijednostima branda. Svi znamo da ništa ne uništava imidž branda lakše i brže od lošeg iskustva korisnika.

Područje turizma i putovanja izrazito je konkurentno, stoga je bitno brand već od samog početka postaviti vrlo jasno i impresivno. Redizajn je uvijek opcija, no zašto odmah ne postići prvi dojam koji će trajati vječno!

Fotografije: Ian Schneider, Jonathan Simcoe, Hope House Press, RhondaK Native Florida Folk Artist, Roksolana Zasiadko, Gert Boers, Annie Spratt, Cameron Kirby - Unsplash images

www.magic4.club


 

Komentiraj članak:

Članak možeš komentirati ako se prijaviš preko Facebooka ili ako si registrirani korisnik prijavljen u sustav. Registriraj se ovdje. Prijavi se ovdje.