Adresar / Zdravstveni turizam AZ

Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti

Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti svoju je djelatnost usmjerila na pojavnost i posljedice kardiovaskularnih bolesti u društvu kroz sustavno unapređenje preventivnih, dijagnostičkih...

Specijalna bolnica Sv. Katarina

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku osnovana je s namjerom da postane europski centar...

Ortoimplant Dental Spa

Ortoimplant Dental Spa je jedinstveni koncept stomatološke usluge opremljen hi-tech tehnološkim dostignućima pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, stomatološkog vizionara i doajena implanologije,...

Centar Mulier - centar holističke medicine

Odaberite holistički pristup zdravlju u centru Mulier. Dr.med. Meri Bura, osnivačica je holističkog centra Mulier i kreatorica Mulier metode koja se temelji na...