Lifestyle

20 najčešćih hrvatskih prezimena

Porijekla dvadeset najčešćih hrvatskih prezimena ponekad vas mogu iznenaditi. Nalazi li se i vaše među njima?

20 najčešćih hrvatskih prezimena

Prva se prezimena u Hrvatskoj počinju javljati u 12. stoljeću, a kao dopuna imenu služe od 14. stoljeća. U Hrvatskoj se formula ime-prezime uvodi krajem 18. stoljeća jozefinskim patentom u vrijeme Habsburške Monarhije. S obzirom na način nastanka, razlikuju se četiri grupe prezimena, i to ovisno jesu li nastala od osobnog imena, nadimka, zanimanja i podrijetla.

1. Horvat
Pogađate, najčešće hrvatsko prezime je Horvat kojeg danas nosi 22 225 ljudi. Spominje se još u 16. stoljeću, a nastalo je od mađarskog naziva za Hrvate.

2. Kovačević
Samo jedno od mnogih prezimena koja imaju riječ „kovač“ u osnovi, a koja ćemo još susresti na ovoj listi. Odnosi se na zanimanje kovač, a znači „kovačev sin“.

3. Babić
Ovo prezime nosi 13 150 ljudi u Hrvatskoj, a postoji nekoliko mogućih objašnjenja podrijetla naziva. Pretpostavlja se da dolazi od slavenske riječi baba (baka, starica) ili turske riječi babo što znači otac.

4. Marić
Prezime je nastalo od osobnog imena Maro/Mara čime se označava „Marin potomak“. Danas ovo prezime ima 11 617 stanovnika Hrvatske.

5. Jurić
Ovo prezime predstavlja lokaliziranu verziju imena Georgius, odnosno Jure/Juraj na koji je dodan nastavak –ić.

6. Novak
Korijen prezimena čini riječ „nov“ čime je domaće stanovništvo označavalo nove doseljenike, došljake u lokalnu zajednicu.

7. Kovačić
Jednako kao i prezime Kovačević, izvedeno je od zanimanja kovač, a pojavljuje se u 16. stoljeću.

8. Vuković
U korijenu prezime nalazi se imenica vuk za koju postoje dva moguća objašnjenja - ili dolazi od imenice vuk ili osobnog imena Vuk. Pojedini stručnjaci smatraju da porijeklo prezimena potječe od Vlaha koje su Slaveni asimilirali.

9. Knežević
Prezime je izvedeno iz zanimanja, točnije titule knez koja pak potječe od staronjemačke riječi kuningaz (kasnije König). Označavalo je vođu sela, ali ponekad i osobu višeg ranga.

10. Marković
Prezime dolazi od osobnog imena Marko, a zabilježeno je još u 15. stoljeću što ga čini jednim od najstarijih prezimena u Hrvatskoj.

11. Petrović
Još jedno osobno ime u korijenu je ovog prezimena. Ime Petar dolazi od grčke riječi "petrus" što znači stijena, a sufiks –ić označava „malog Petra“ ili „Petrovog nasljednika“.

12. Matić
Prezime je izvedenica osobnog ime Mate koje porijeklo vuče iz latinskog Mathaeus ili hebrejskog Mattai.

13. Tomić
U korijenu prezimena je osobno ime Tomo što prema aramejskom Thoma znači brat blizanac. Međutim, korijen prezimena može označavati i staru hrvatsku riječ 'tomiti'.

14. Kovač
Prezime označava kovača, a predstavlja varijaciju na već spomenuta prezimena Kovačević i Kovačić.

15. Pavlović
Korijen prezimena čini osobno ime Pavao koje dolazi od rimskog prezimena Paulus, u latinskom značenju malen ili pokoran.

16. Božić
U korijenu prezimena je osobno ime Božo što je izvedenica od hrvatske riječ „bog“.

17. Blažević
Prezime je nastalo od osobnog imena Blaž, posebno popularnog nakon kanonizacije sv. Blaža.
Korijen prezimena, ime Blaž, potječe od riječi bastah koja je u šesnaestostoljetnom Dubrovniku označavala nosača.

18. Grgić
Korijen prezimena čini osobno ime Grgur u značenju 'budan sam' ili 'živim'.

19. Pavić
Jednako kao i prezime Pavlović, Pavić je varijacija osobnog imena Pavao/Pave.

20. Radić
Značenje ovog prezimena veže se uz dvije varijante – „rad“ kao posao ili u značenju voljeti, kao dio fraze „imam te rad“.

 

 

Komentiraj članak:

Članak možeš komentirati ako se prijaviš preko Facebooka ili ako si registrirani korisnik prijavljen u sustav. Registriraj se ovdje. Prijavi se ovdje.